Mechanika FHU Marciniak

Stacja kontroli pojazdów

– stacja kontroli

– serwis 

– badania geometrii 3D urządzenie John Bean

 

Badanie Techniczne Pojazdu ( potocznie przegląd rejestracyjny ) polega na sprawdzeniu czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów i innych przepisach. W szczególności sprawdzeniu podlegają elementy: identyfikacji i oznakowania pojazdu, parametry techniczne, elementy pojazdu mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ochrony środowiska.

STACJA

Wykonujemy przeglądy rejestracyjne wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
– motocykle, motorowery
– samochody osobowe
– samochody ciężarowe
– ciągniki rolnicze
– przyczepy
– pojazdy skierowane po kontroli drogowej
– pojazdy skierowane przez Starostę
– powypadkowe
– pojazdy sprowadzone z zagranicy
– taxi, nauka jazdy
– pojazdy zasilane gazem
– quady
– czynność odczytu drogomierza po wymianie

 
 

Dodatkowo oferujemy:

– sprawdzenie auta przed zakupem
– pomiar grubości lakieru
– przegląd auta przed wyjazdem
– sprawdzenie na życzenie: układu kierowniczego, zawieszenia, układu hamulcowego, oświetlenia, amortyzatorów, i inne
– sprawdzenie i ustawienie zbieżności
– sprawdzenie i ustawienie geometrii zawieszenia (komputerowe urządzenie 3D Johan Bean )
– podstawowe naprawy i regulacje w naszym warsztacie

Tabela opłat za Badania Techniczne Pojazdów

Lp.

  Wyszczególnienie

Opłata w zł (zawiera podatek VAT)

1

  Okresowe badanie techniczne:

1.1

 motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód
ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.6

 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.9

 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.15

 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.22

 motorower

50,00

1.23

 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

 skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.4

 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

 toksyczności spalin

14,00

2.7

 poziomu hałasu

20,00

2.8

 geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

 działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

 wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4

 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia,  że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.2

 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00

5.2

 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.6

 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.8

 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

 w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

 jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.10

 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00

7

 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00

7.2

 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

7.3

 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.6

 wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

 wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

Lp.

Wyszczególnienie

Cena ( netto)

1.

Pomiar geometrii

70

2.

Pomiar i regulacja zbieżności przód

70

3.

Pomiar i regulacja zbieżnosci przód + tył

140

4.

Pomiar i regulacja całej geometri (kąty + zbieżność)

170

5.

Pomiar grubosci lakieru

50

6.

Diagnostyka komputerowa pojazdu

50

7.

Kasowanie inspekcji olejowej

20

8.

Ścieżka diagnostyczna (hamulce, amortyzatory, zawieszenie, układ kierowniczy, oświetlenie, analiza spalin)

50

9.

Analiza spalin

20

10.

Ustawienie świateł

20

11.

Wymiana żarówki

Od 10 zł

Back to top

Facebook